STRATEGI

WHY HOW WHAT

WHY


Med passion, träffsäkerhet och förmåga att tända gnistan i andra förvandlar vi arbetsplats till lyckoplats

HOW


Vi skapar förändring utifrån våra grundvärderingar:

P= Personligt

E= Enkelt

P= Passion

P= Positiv skillnad

WHAT

JAG:

Individuell coaching
Ledarutveckling och Mentorskap

Omställningsprogram

Friskvård för tanken med Papilly 

Öppet utvecklingsprogram för ledare och privatpersoner

 

LAG:

Teamutveckling
Kundmötesutbildning

Gör varandra bättre - feedback

Why - How - What

Gruppcoachning för självledarskap och stressantering


FÖRETAG:

Vision och tydliga målbilder

Affärsplanering och kick off

Digitalisering – få med människorna
Förändringsledning och Kommunikation

Transformation av kultur och organisation