HEM

ARBETSPLATS BLIR LYCKOPLATS

Vi verkar för att människor och därigenom verksamheter ska blomstra.


Ninfea jobbar på alla nivåer, från VD och dennes ledningsgrupp till enskilda medarbetare, för att skapa långsiktigt hållbara värden och resultat.


Ninfea betyder näckros.

På samma sätt som näckrosens rötter är fast förankrade i sjöbotten,

är människans värderingar och drivkrafter det som ger

en djupare och mer medveten förankring i det vi gör.


Vi har hjälpt tusentals människor att gå ifrån att kämpa till att glänsa. 

Vi summerar det vi gör med att ARBETSPLATS blir LYCKOPLATS

STOR NYHET!

Ninfea säger JA! till expansion

2024-05-16


Vi har sedan en tid känt oss redo för expansion. En längtan att möjliggöra mer för fler. Och så dök en oemotståndlig möjlighet upp. Efter många fina möten med Gunnar Michanek, sa vi förra veckan JA! till Minds Unlimited som från och med nu kommer ingå i Ninfea Ledarutveckling AB, vilket gör att Ninfea tredubblar i storlek.


Minds Unlimited startade med visionen ”att sprida medvetenhet och närvaro till så många som möjligt i arbetslivet”, vilket passar utmärkt ihop med Ninfeas vision ”från arbetsplats till lyckoplats”.

 

Vi ser många fördelar och synergier med förvärvet. Vi kommer att behålla varumärket Minds Unlimited och driva bolaget intakt som en bifirma. Vi är entusiastiska över möjligheten att fortsätta utveckla samarbetet med Minds Unlimiteds kunder och att tillsammans med de utbildningsledare som är knutna till Minds Unlimited erbjuda befintliga mindfulnessbaserade utbildningsprogram. Vi kommer också med stor glädje och genomförandekraft fortsätta förädlingen och utvecklingen av Minds Unlimiteds koncept för att öka medvetenheten i affärsvärlden, vilket har oräkneliga fördelar på individnivå, för arbetsgrupper och för omvärlden. 


Läs mer om vår nya familjemedlem på www.mindsunlimited.se

VAD VI GÖR

Självledarskap

Effektfullt ledarskap

Vinnande team

Mästarklass

VÅR METODIK

Vi erbjuder coachning i individuell utveckling för att nå din fulla potential

VI SER

Oavsett uppdragets utformning och mål, börjar alla Ninfeas program med en djupdykning i frågan ”vem är jag?”.


Utifrån en ökad självinsikt och självkännedom sätter Ninfea sedan tillsammans med deltagarna ljuset på det som behöver förändras, förbättras eller förädlas för att uppnå ett mer medvetet sätt att

SKAPA HÅLLBARA OCH FÖRBÄTTRADE RESULTAT.

VI SAMSKAPAR

Vår specialitet är att skräddarsy upplägg utifrån kundens unika behov. Vi använder oss av vår tjugoåriga ledarerfarenhet i kombination med forskningsbaserade verktyg och metoder för att sätta ihop en mix av teori och praktiska övningar.


Deltagarna guidas fram till egna insikter om vilka de är, hur de kan samverka och göra varandra bättre. Det ger nya färdigheter som direkt kan börja användas i den dagliga verksamhet. Vi verkar för EFFEKTFULLA LEDARE SOM SKAPAR VINNANDE TEAM

Vi erbjuder ledarskapscoachning för ert företag

VI ODLAR SYNERGI


För att kunna gå från prestation till kreativ skaparglädje och från samarbetsmöten till synergi, behövs en näringsrik jordmån, en omfamnande kultur som möjliggör växande utifrån vars och ens unika gåvor och kvaliteter.


När den kapacitet och visdom som bor i oss alla frigörs, finns ingen gräns för vad vi kan uppnå tillsammans.

Det är rörelsen i denna riktning som ger Ninfea ett starkt driv att bidra till EN HÅLLBAR OCH MER GLÄDJEFYLLD VÄRLD

VI TIPSAR OM:

Reiss Motivation Profile

Allt vi gör tar utgångspunkt i forksningen om vad som får oss människor att må och fungera som bäst. Professor Steven Reiss har i sin forskning gått till botten med hur vi kan skapa ihållande, värderingsstyrd lycka i våra liv.


Är du nyfiken på vem du är och varför du fungerar som du gör? Då är Reiss Motivation Profile något för dig. När vi genomför en drivkraftsanalys tillsammans, får du kontakt med din inre motivation och svaren på vad det är du verkligen strävar efter, ditt "Varför".


Nyfiken på vår kurs i Mental Träning?

De flesta vi möter vill utvecklas på ett eller annat sätt, men eftersom uppemot 98% av det vi gör på en dag är automatiserat, kan det vara svårt att få till en bestående, positiv förändring. Mental träning är en väletablerad, vetenskapligt metod framtagen för att vi ska må och fungera bättre. Med mental träning kan vi ändra våra automatiseringar och få både det omedvetna och det medvetna med oss på väg mot våra drömmar och mål, oavsett vilka mål det är vi har.


Följ med oss på Instagram

@ninfealedarutvecklingab

unsplash