Papilly

072-555 02 30

Förebyggande stresshantering

När medarbetarna mår bra, mår företaget bra. Det är den starka gemensamma utgångspunkten för Ninfeas samarbete med Papilly.

Nu kan ni som företag förebygga stress med hjälp av den senaste forskningen från Karolinska Institutet och en smart digital lösning.


"Medarbetare som mår bra presterar bättre"Stress har blivit vår tids största folksjukdom. Förutom kost och motion, behöver den moderna tidens människor lära sig att träna tanken för att må och fungera bra. Forskningen visar att det i stor utsträckning är våra tankar som stressar oss.


Det är hög tid att vända trenden med ökande antal stressrelaterade sjukskrivningar. På Ninfea känner vi oss kallade att aktivt verka för att stressen minskar och glädjen ökar på den svenska arbetsmarknaden. Och genom att tillhandahålla Papillys program till våra kunder, gör vi just det. 


Papillys interaktiva och banbrytande åttastegsprogram har utvecklats i samarbete med ledande forskare och experter från Karolinska Institutet och Stressforskningsinstitutet. Programmet är webbaserat vilket gör det lättillgängligt och det är bevisat effektivt för att förebygga stress och öka välmåendet.


Att aktivt jobba för medarbetarnas välmående ska inte ses som en kostnad. Det är en investering som leder till mer arbetsglädje, nöjdare kunder, effektivare medarbetare och ökad lönsamhet.


Vad erbjuder Papilly?

Kontakta oss redan idag så berättar vi mer om hur ni kan få medarbetare som mår och fungerar bättre


072 - 555 02 30

info@ninfea.se

Ett webbaserat programNågra av programmets fördelar


Mätbart minskade stressnivåer hos medarbetarna på bara åtta veckor


När stressen minskar ökar lösningsfokus, analytisk förmåga, kreativitet och glädje. Ni får alltså tillgång till mer resurser utan att anställa fler


En attraktiv arbetsplats där människorna gör nytta för att de vill det, inte för att de måste


Det här är ett effektivt sätt att få alla medarbetare att göra förändringar i sina liv, som kommer få dem att må och fungera bättre


Ett sundare förhållningssätt och en ökad medvetenhet och öppen dialog kring stress på jobbet


Löpande progressrapport så att ledningen kan följa hur medarbetarna tar sig i genom programmet


Om ni har minst 20 deltagare i programmet, får ni en slutrapport med ett expertutlåtande från Karolinska Institutets forskarteam gällande vad som stressar just era medarbetare, hur det yttrar sig och vad ni kan göra åt det

Kort om programmet

Ett helt nytt angreppssätt där vetenskap och modern forskning förenas med digitala lösningar och effektiva metoder för att arbeta förebyggande mot stress


Ett webbaserat program som i åtta sessioner lotsar deltagarna genom olika övningar som hjälper dem att hantera och jobba med just sina egna utmaningar


Varje session tar mellan 45-60 minuter att genomföra och det går max att göra en session per vecka. Programmet löper alltså under minst åtta veckor. Deltagaren får uppgifter att jobba med mellan sessionerna och går igenom programmet i helt sin egen takt


Programmet bygger på ACT (Acceptance and Commitment Theory) som har bevisat mycket god effekt vid stresshantering

Vetenskaplig grund

 

Papillys stressprogram bygger på den samlade kunskapen och den senaste forskningen om stress och om vilka metoder som har bäst effekt. Papillys program lutar sig främst mot forskningsstöd för internetbaserad behandling och självhjälp generellt, samt klinisk erfarenhet av den typ av stressbehandling som Papillys stressprogram bygger på, d.v.s. ACT (en utvecklad form av KBT).


Hör av dig så berättar vi mer072 - 555 02 30

info@ninfea.se

Så här får du tillgång till Papillys program

Vi tillhandahåller Papillys program till företag


Man kan köpa en licens till Papillys program antingen privat via deras hemsida, eller som företag genom någon av Papillys samarbetspartners. Ninfea har varit med från starten i Papillys partnerprogram och är ett av ett tiotal företag i Sverige som kan erbjuda det här programmet till sina kunder.


Hör av dig så berättar vi mer.Vad säger kunderna?

”Som arbetsgivare har vi ett stort ansvar att hjälpa våra anställda med att reducera stress på arbetsplatsen och aktivt stötta för att hjälpa till med livspusslet.


Vi tycker att Papillys onlinebaserade stressreduceringsprogram är ett utmärkt och lättillgängligt verktyg för våra anställda där de både kan få hjälp med att identifiera riskfaktorer men också aktivt få stöd och råd direkt i verktyget.


Potentialen är så väldigt större än bara för våra anställda, detta borde göras tillgängligt för hela befolkningen – då skulle definitv sjukskrivningstalen i Sverige sjunka dramatiskt”.


Henrik Åquist, VD Norstat

”Vi valde att investera i Papilly då det är viktigt för mig att mina medarbetare har verktyg för att må så bra som möjligt. Då är det roligt att arbeta och alla kan känna att prestationen förbättras tillsammans med ett personligt välmående. Effekten av Papilly har varit över förväntan och programmet har uppskattats mycket av alla. Oavsett var varje individ har befunnit sig när vi började programmet har alla haft stor hjälp och stöd i sin utveckling.”


Monica Werneman, VD Poolia

"Vi upplever att programmet är enkelt att ta till sig med bra design och flöde som supportar utvecklingen. Informationen varvas med historier, statistik och praktiska övningar som följer en tydlig struktur. Gillar även idéen med att skicka hälsningar till sig själv samt hemuppgifterna som skapar möjligheter till förändringar i vardagen.“


Sara Pontander, Commercial Manager Kilroy

Hör av dig så berättar vi mer
Bokning & Kontakt


072-555 02 30

info@ninfea.se

Adress


Vi finns i Skåne och Stockholm och har hela Sverige som verksamhetsområde - vi möter dig där du befinner dig.